Субота, 26.09.2020, 03:15Вітаю Вас Гість | RSS

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 87

Меню сайту
Категорії розділу
Олімпіади, конкурси, змагання [42]
Національно-патриотичне виховання [53]
Свята [14]
Безпека життєдіяльності [35]
Розвиток школи [21]
Концерти [1]
Батькам [7]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Статті
конкурс Конкурси вчителів вакансії
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рада школи


Рада школи

П О Л О Ж Е Н Н Я
Про Раду Запорізької загальноосвітньої школи 
I-III ступенів  №87  Запорізької міської ради Запорізької області


I. Загальні положення:

1.1 Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002року №964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у навчальних закладах системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу

1.2 Рада загальноосвітньої  школи №87 м. Запоріжжя (далі - Школа) - це постійно діючий у період меж загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3 У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом загальноосвітнього навчального закладу, типовим положенням про Раду загальноосвітнього навчального закладу.

1.4 Рада Школи є найвищим колективним органом самоврядування в навчальному закладі.

1.5 Рішення Ради Школи, прийняти в межах повноважень та у відповідності із законодавством, обов'язкові для адміністрації, вчителів, учнів та батьків. На основі рішень Ради Школи директор має право видавати накази та розпорядження.

1.6 Рішення Ради Школи, якщо воно не протирічить чинному законодавству є остаточними.

II. Мета завдання і принципи діяльності Ради Школи:
2.1 Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2 Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладам з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3 Рада Школи діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

III. Структура Ради Школи та організація її діяльності:
3.1 До Ради Школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів I-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді Школи і загальна її чисельність визначається загальними зборами (конференцією) школи.( 5 батьків, 5 учителів, 5 учнів 7-11-х класів).

3.2 На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Оголює Раду Школи голова який обирається зі складу Ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5 Засідання Ради може скликатись її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами Ради.

3.6 Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається Радою.

3.7 Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8 Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів за наявністю на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.9 Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків та громадськості.

3.10 У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

3.11 Рада Школи:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його вихованням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні"  та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"
 • разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожен навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акції (ярмарків, конкурсів тощо);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

IV. Права Ради Школи:

 • самостійне планування та проведення в життя своїх рішень;
 • участь у формуванні планів прийому учнів до школи;
 • визначення змісту шкільного компоненту освіти, форм і методів навчання в школі;
 • забезпечення соціального захисту учнів та працівників школи від експлуатації, психічного чи фізичного насильства;
 • захист самостійності школи в межах законодавства від втручань у професійну та посадову діяльність учасників навчально-виховного процесу;
 • організація залучення добровільних внесків, дотацій на потреби школи;
 • заохочення педпрацівників та учнів (внесення подяк, виділення премій, стипендій, тощо);
 • внесення стягнень педпрацівникам та учням (попередження, догана, виключення з школи, відсторонення від роботи (для працівників школи), тощо;
 • заслуховування звітів директора школи та при потребі інших працівників школи. Контроль за використанням батьківських коштів, затвердження витратної частини шкільних доходів спецфондів, додаткових освітніх послуг, тощо;
 • здійснення громадського контролю за організацією харчування в школі;
 • розрив трудових договорів з ініціативи адміністрації школи; з особами, які не відповідають займаним посадам;
 • організація продуктивної суспільно-корисної праці;
 • щорічне встановлення режиму роботи школи (тривалість навчального тижня, занять, встановлення (затвердження) графіку чергування учнів.
Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту