Субота, 26.09.2020, 03:16Вітаю Вас Гість | RSS

ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 87

Меню сайту
Категорії розділу
Олімпіади, конкурси, змагання [42]
Національно-патриотичне виховання [53]
Свята [14]
Безпека життєдіяльності [35]
Розвиток школи [21]
Концерти [1]
Батькам [7]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Статті
конкурс Конкурси вчителів вакансії
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

І. Загальні положення


СТАТУТ

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87

Запорізької міської ради Запорізької області

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого та зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.11.2005 № 425/68.

1.2. Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №87 первинно зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.05.1999 №229/5.

Після затвердження нової редакції Статуту Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

1.3.Повна назва навчального закладу: ЗАПОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №87 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва навчального закладу: ЗОШ №87.

1.4. Місцезнаходження навчального закладу: 69093, м. Запоріжжя, вул. Хакаська, буд. 3Б.

1.5. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №87 Запорізької міської ради Запорізької області є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, має печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою, в разі необхідності може відкривати рахунки в органах Державного казначейства.

1.6. Засновником (власником) навчального закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради.

1.7. Органом управління навчального закладу є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - територіальний відділ освіти Дніпровського району ) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Орган управління навчального закладу здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування вихованців, учнів.

1.8 Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян відповідної території на здобуття загальної середньої освіти.

1.10. Головними завданнями навчального закладу є:

- виховання громадянина України;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- формування особистості учнів, розвиток їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

1.11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- збереження життя та здоров’я дітей;

- дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.13. У навчальному закладі навчання відбувається українською мовою. З урахуванням освітніх запитів, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчальний заклад організує навчання в старшій школі за технологічним профілем. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення:

- можливе відкриття інших профілів навчання у старшій школі;

  • з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти, можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.

1.14. Навчальний заклад згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому нормативно-правовими актами порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України (в межах кошторисних призначень);

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним Статутом з дозволу власника;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- встановлювати форму для учнів у відповідності до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";

- надавати додаткові освітні послуги;

- створювати умови для надання платних освітніх послуг, створювати сприятливі психолого-педагогічні умови для навчання обдарованих та здібних дітей;

- укладати угоди з батьками щодо умов навчання в рамках надання платних освітніх послуг, оплати за їх надання та специфіки навчально-виховного процесу;

- користуватись послугами комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, благодійних організацій, фондів, асоціацій, профспілок тощо;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- брати участь у роботі міжнародних освітянських організацій, асоціацій і рухів.

1.15. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у навчальному закладі визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.

1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують:

- психологічна і соціальна служба;

- дитячі об’єднання: гуртки, секції;

- бібліотека.

1.17. Форми організації методичної роботи у навчальному закладі визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.

1.18. Навчальний заклад забезпечується медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату загальноосвітньої школи і до закладів охорони здоров’я відповідно до законодавства.

1.18. Навчально-виховний процес здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

1.19. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання навчальний заклад може направляти учнів школи до міжшкільного навчально-виховного комплексу №82. Навчальний заклад і ЗНВК №82 узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Навчальний заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комплексі, їх успішністю.

1.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

1.21. Класи у навчальному закладі формуються за погодженням з територіальним відділом освіти Дніпровського району згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до навчального закладу.

1.22. У навчальному закладі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121.

Кількість учнів у групах продовженого дня визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту